മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മാന്ത്രിക ഗന്ധം , ഞാന്‍ ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു,പ്രണമിക്കുന്നു….പ്രാര്‍ഥനകളോടെ ആമിയാകുന്നു; മഞ്ജുവാര്യര്‍

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി കമല്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ‘ആമി’യുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി.പുന്നയൂര്‍കുളത്താണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമിയാകുന്ന സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് മഞ്ജുവാര്യര്‍. എല്ലാവരുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ വേണമെന്ന് മഞ്ജു ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു. ആദ്യം വിദ്യാ ബാലനെയാണ് കമല്‍ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ റോളിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അവര്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മഞ്ജു പ്രോജക്ടിലേക്ക് എത്തിയത്.

മഞ്ജുവിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

ആമിയാകുന്നു…ഹൃദയത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിൽ, ഇന്നും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മയൂരത്തിനു മുന്നിൽ.. ഒരു നീർമാതളം നടുന്നു. ഭാവനയ്ക്കും യാഥാർഥ്യത്തിനുമിടയിലെവിടെയോ ആണ് മാധവിക്കുട്ടി പൂത്തു നിന്നത്. എളുപ്പമല്ല ആ പരകായപ്രവേശം. അതുല്യപ്രതിഭയായ കമൽ സാർ എന്ന ഗുരുസ്ഥാനീയൻ വഴികാട്ടട്ടെ. ഈ നിമിഷം അറിയാനാകുന്നുണ്ട്, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മാന്ത്രിക ഗന്ധം. അക്ഷരങ്ങളെ നൃത്തം ചെയ്യിച്ച വിരലുകൾ വാത്സല്യത്തിന്റെ തണുപ്പോടെ മൂർദ്ധാവിൽ തൊടുന്നു. ഞാൻ ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു… പ്രാർഥനകളോടെ ആമിയാകുന്നു…