വാരിയംകുന്നത്ത് ഹാജി അടക്കമുള്ള മലബാർ ലഹളക്കാരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രക്തസാക്ഷി പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

വാരിയംകുന്നത്ത് ഹാജി അടക്കമുള്ള മലബാർ ലഹളക്കാരെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രക്തസാക്ഷി പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

ന്യൂഡൽഹി: വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, തിരൂരങ്ങാടി അലി മുസലിയാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മലബാറിലെ കലാപത്തിലെ ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രക്തസാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുപാർശ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎച്ച്ആർ) അംഗീകരിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഐസിഎച്ച്ആറിന്റെ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കും.

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.