2024-ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അമേരിക്കയുടേത് പോലെയാകും ; നിതിൻ ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി: 2024-ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേത് പോലെയാകുമെന്ന് റോഡ് ഗതാഗത-ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ലോക്‌സഭയിൽ തന്റെ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാന്റ് ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നല്ല റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അമേരിക്ക സമ്പന്നമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ റോഡുകൾ നല്ലതല്ല, പക്ഷേ അമേരിക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. അമേരിക്കൻ റോഡുകൾ നല്ലതായതിനാൽ സമ്പന്നമാണ്. “ഇന്ത്യയെ സമ്പന്നമാക്കാൻ, 2024 ഡിസംബറിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടേത് പോലെയാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പാക്കും,” ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.