സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ! ഭൂമി സര്‍ക്കാര്‍ കൈമാറണമെന്ന കുട്ടികളുടെ വാശിയും അംഗീകരിച്ച് ബോബി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരില്‍ കണ്ട് ഭൂമി കൈമാറണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കും !

ഇന്ന് പങ്കു വെച്ച കുറിപ്പ് ..
ഞാൻ ഇന്നലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കലിനിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു.അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങി നൽകുവാനുള്ള രേഖകൾ കൈമാറാനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത്.എന്നാൽ അവർ ആ എഗ്രിമെന്റ് വാങ്ങാൻ വിസ്സമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ രേഖകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈ കൊണ്ട് ലഭിക്കണമെന്നാണ്.
ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ന്യായമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണെന്നാണ്മാ തോന്നിയത്.മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് നൽകുവാൻ ഏറെ അനുയോജ്യനുമാണ്.അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഞാൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടു അപേക്ഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്.അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രേഖകൾ കുട്ടികൾക്ക്‌ നൽകണമെന്ന്.,അതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാനായി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണ്.