സ്റ്റുഡൻറ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരും

മധുര അണ്ണൈ ഫാത്തിമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസിന്റെ സ്റ്റുഡൻറ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വെക്കുകയും അണ്ണൈ ഫാത്തിമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസ് ചെയർമാൻ എം. എസ്. ഷായ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
സ്വർണാഭരണ രംഗത്തും, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഇ കോമേഴ്‌സ്, നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലും ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, വിദ്യാർത്ഥികളെ മികച്ച
സംരംഭരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ചെമ്മണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മാനേജർ(മാർക്കറ്റിങ്) അനിൽ സി.പി, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് മാനേജർ എൻ. സജിത്, അക്കാദമിക് ഡീൻ കെ. സരീഷ് കുമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.കെ. രാജേശ്വരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.