നാവികസേനയിലെ റാങ്കുകൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് പുനർനാമകരണം ചെയ്യും : പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ സായുധ സേനയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലയിൽ നടന്ന നാവികസേനാ ദിന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. “സായുധ സേനയിലെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ഇന്ന്, ഇന്ത്യ സ്വയം വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുറമുഖത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ അഭൂതപൂർവമായ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. “മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിംഗും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സമുദ്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നു

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ റാങ്കുകൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേവി ദിന പരിപാടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ്, ജില്ലയിലെ രാജ്കോട്ട് കോട്ടയിൽ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിന്റെ പ്രതിമ മോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ, വിമാനങ്ങൾ, പ്രത്യേക സേന എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനങ്ങൾ തർക്കർലി ബീച്ചിൽ നിന്ന് മോദി പിന്നീട് കണ്ടു.

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.