ടിപ്പുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്‌കൂളുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് സിലബസ് പരിഷ്‌കരിക്കാനൊരുങ്ങി കർണാടക സർക്കാർ

കർണാടക സർക്കാർ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനും ടിപ്പു സുൽത്താനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ‘സെൻസിറ്റീവ്’ അധ്യായങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒരുങ്ങുന്നു.

രോഹിത് ചക്രതീർത്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പാഠപുസ്തക പരിഷ്‌കരണ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി സർക്കാരിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്‌കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

മൈസൂരു രാജാവായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സമിതി ഉപേക്ഷിച്ചതായും വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യൽ സയൻസ് ഭാഗം 1 ലെ ഹിന്ദു വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ചില വശങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം പരിശോധിക്കാൻ 2017 ൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി സർക്കാർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു, കൂടാതെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

പുതുക്കിയ സിലബസ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായും 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പച്ച സിഗ്നൽ നൽകിയതായും സ്രോതസ്സുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.