ടെസ്‌ലയ്ക്ക് സ്വാഗതം , പക്ഷെ ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല : നിതിൻ ഗഡ്കരി

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടെസ്‌ല ഇന്ത്യാ മേധാവിയുമായി താൻ ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ സ്വന്തമായി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ “ആത്യന്തികമായി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

“ടെസ്‌ലയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ (ഇലോൺ മസ്‌ക്കിന്റെ) താൽപ്പര്യം ടെസ്‌ല കാറുകൾ ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തമായി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കും, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിൽപ്പനയും ലഭിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദഹിക്കുന്ന ആശയമല്ല,”

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.