ഭൂനികുതി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോവാതെ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം

www.revenue.kerala.gov.in

മിക്ക കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ പോയി ക്യൂവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, സർക്കാർ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ആർക്കും സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഭൂനികുതി ഓൺലൈനായി അടക്കാം. അതിനാല് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് ക്ക് രാജ്യത്ത് സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവര് നികുതി അടയ്ക്കാന് നേരിട്ട് വരേണ്ടതില്ല. പകരം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിക്ക് ഭൂനികുതി അടക്കാം. ഭൂനികുതി ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ അടക്കാം.

ഈ ഭൂനികുതി ഉപയോഗിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ www.revenue.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്ഥലം, ഫോൺ നമ്പർ, ആധാർ നമ്പർ, എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുക, തുടർന്ന് അടുത്ത ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ഭൂനികുതി അടയ്‌ക്കും. കൂടാതെ ക്യാപ്‌ച കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക .നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നൽകിയ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സൈൻ അപ്പ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ പേജിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ചുവടെയുള്ള ഭാഗത്തിന് കൃത്യമായ നമ്പർ നൽകുക. തുടർന്ന് താഴെയുള്ള ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് പേജ് ലഭിക്കും. ഇടതുവശത്തുള്ള പുതിയ അഭ്യർത്ഥന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ജില്ല, ഗ്രാമം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

പേയ്‌മെന്റിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഭൂനികുതി വിവരങ്ങൾ ഒരു ആഡ് സന്ദേശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൃശ്യമാകും. പേയ്‌മെന്റ് രസീത് പേജിൽ, നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. പേജ് സ്വയമേവ ചില വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നികുതി വർഷത്തിലെ മുൻ നികുതി രസീത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. അതുപോലെ അവസാനമായി പണം നൽകിയ ഭൂമിയുടെ രസീത് നമ്പർ ഇവിടെ ചേർക്കണം. റീമാർക്ക് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് പേ ടാക്സ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നികുതി നൽകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേജ് ലഭിക്കും. ഇതിന് താഴെ പേ നൗ, പേ ലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉടൻ നികുതി അടയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലെ എന്റെ അഭ്യർത്ഥന വിഭാഗത്തിൽ പിന്നീടുള്ള പേയ്‌മെന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തും.

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പണമടയ്‌ക്കുക ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ മുതലായ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി നികുതി അടയ്‌ക്കാം. ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ നികുതി പേയ്‌മെന്റ് രസീത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പിന്നീട് നികുതി അടയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ഓൺലൈൻ ഫോമിൽ നികുതി അടയ്ക്കുക.

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.