റാണാ അയ്യൂബിന്റെ 1.77 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരം മാധ്യമപ്രവർത്തക റാണ അയ്യൂബിന്റെ 1.77 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. “മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത രീതിയിലും പൊതുജന ദാതാക്കളെ വഞ്ചിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുമാണ് റാണാ അയ്യൂബ് പൊതു ദാതാക്കളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്” എന്ന് ED അതിന്റെ അറ്റാച്ച്‌മെന്റ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

റാണ അയ്യൂബിന്റെ തട്ടിപ്പ് തന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിച്ച് പിൻവലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. 2000 രൂപ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയായും ഇഡി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അവളുടെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി 50 ലക്ഷം രൂപ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രത്യേക കറന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് അവളുടെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അവളുടെ സഹോദരിയുടെയും അച്ഛന്റെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അത് സ്വരൂപിച്ച ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചില്ല. റാണ അയ്യൂബിന്റെ.

റാണാ അയ്യൂബ് സ്വരൂപിച്ചതും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായ ഫണ്ടുകൾ “കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ED ഉത്തരവിൽ, റാണ അയ്യൂബ് ബോധപൂർവ്വം “കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം ഏറ്റെടുക്കൽ, കൈവശം വയ്ക്കൽ, ഉപയോഗിക്കൽ, കളങ്കമില്ലാത്ത സ്വത്തായി കണക്കാക്കൽ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2002 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന കുറ്റം നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്. അയ്യൂബിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ED പറഞ്ഞു.

കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, റാണാ അയ്യൂബിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ പണം തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.