എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ. തോമസിന്റെ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പങ്കെടുത്തു

എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ. തോമസിന്റെ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പങ്കെടുത്തു

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.