​c​o​n​c​o​r​i​n​d​i​a

Job Vaconcy:കണ്ടെയ്‌നര്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് 185 ഒഴിവ്.. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഓഗസ്റ്റ് -10

ന്യൂഡൽഹിയിലെ കണ്ടെയ്നർ കോർപറേഷൻ ഒഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായുള്ള 185 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ സോണുകളിലായിട്ടാണ്  ഒഴിവ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. A​d​v​t.​ ​N​o​:​ ​C​O​N​ ​/​ ​H​R​…