കൊവിഡ് വൃഷണങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തും, 120 ദിവസത്തിന് ശേഷം ലൈംഗിക താൽപ്പര്യം കുറയും , പഠനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യന്റെ വൃഷണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ലൈംഗികാസക്തി കുറയ്ക്കുകയും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹോങ്കോംഗ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.

വൈറസ് ബാധിച്ച ഹാംസ്റ്ററുകളിലെ വൃഷണ, ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഒരു പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് .

രോഗബാധിതരായ ഹാംസ്റ്ററുകൾക്ക് അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം വെറും നാലോ ഏഴോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബീജത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലും സെറം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിലും കുത്തനെ ഇടിവ് അനുഭവപ്പെട്ടതായി ഗവേഷകർ കണ്ടു.

വൃഷണങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലും കുറവുണ്ടായതും അവർ കണ്ടു, ഇത് ക്രോണിക് അസിമട്രിക് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ അട്രോഫി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിക്യുലാർ വീക്കം, രക്തസ്രാവം, സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുലുകളിലെ ടിഷ്യൂകളുടെ മരണം (ബീജകോശ ഉൽപാദനത്തിന് ഉത്തരവാദി) കൂടാതെ ബീജകോശ വികസനത്തിൽ (സ്പെർമറ്റോജെനിസിസ്) സ്വാധീനവും അവർ കണ്ടു.

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.