ഇന്ത്യൻ നിർമിത സ്പുട്‌നിക്-വി വാക്‌സിൻ സെപ്റ്റംബറോടെ ലഭ്യമാകും

ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യയുടെ സ്പുടിനിക് വി യുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലാബ്. സ്പുട്‌നിക് വി നിർമിക്കാനാവശ്യമായ ഘടകകങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ 31.5 ലക്ഷം ഡോസും മറ്റൊന്നിന്റെ 4.5 ലക്ഷം ഡോസും ഇതുവരെ ലഭിച്ചെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

റഷ്യൻ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കുമതി വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ പാർട്ണറുമാരുമായി ചേർന്ന് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ-സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ ഇന്ത്യൻ നിർമിത സ്പുട്‌നിക് വി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ഡോസുള്ള സ്പുട്‌നിക്-വി ക് നേരത്തെ തന്ന ഡിജിസിഎയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vnigkw60dwf8/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 602