സ്വദേശിവത്കരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി

റിയാദ്: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സ്വദേശിവത്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി മനുഷ്യവിഭവ സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് സൗദി പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് 340,000 തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതികള്‍.

മികച്ച തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ നൈപുണ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വദേശിവത്കരണത്തിന്റെ തോതിനനുസരിച്ച് ഓരോ തൊഴില്‍ മേഖലയിലും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ സജ്ജമാക്കുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vnigkw60dwf8/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 602