ഡോമിസില്ലറി കെയർ സെന്ററിൽ ബോബി ഫാൻസിന്റെ സഹായം

തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡോമിസില്ലറി കെയർ സെന്ററിൽ (ഡിസിസി) ബോബി ഫാൻസ്‌ തൃശൂർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർസായ ലിവിൻ പറപ്പൂർ, ജോജി മാളിയമ്മാവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീകല കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് കിറ്റ് കൈമാറി. ഡിസിസിയിലെ അന്തേവാസികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ അവശ്യവസ്തുക്കളാണ് കിറ്റിലുള്ളത്.

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vnigkw60dwf8/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 602