വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പില്‍ മികച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി കേരളം. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പില്‍ മികച്ച സംസ്ഥാനാമായി കേരളത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവിഷ്‌കരിച്ച സര്‍വ ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ (എസ്.എസ്.എ.) 2017-18 വര്‍ഷത്തെ നിര്‍വഹണത്തിലാണ് കേരളം മികവുപുലര്‍ത്തിയത്.

കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസനമന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ച അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ നീതി ആയോഗിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ചാണ് മികച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യം, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സാര്‍വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക നീതി നിര്‍വഹണം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, നല്ല ക്ലാസ് മുറികളും വൃത്തിയുള്ള ശൗചാലയങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് പരിഗണിച്ചത്.

പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് കേരളത്തില്‍ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ 35 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസുകള്‍ എസ്.എസ്.എ.യുടെ കീഴിലും ഒന്‍പതുമുതല്‍ പ്ലസ് ടു വരെ രാഷ്ടീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ (ആര്‍.എം.എസ്.എ.) കീഴിലുമായിരുന്നു.