സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ – ഡീസൽ വില ഇന്നും കുറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 16 പൈസയും ഡീസലിന് 5 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 81 രൂപ 10 പൈസയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഡീസലിന് 73 രൂപ 81 പൈസയും.

തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വില കുറയുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുറയുന്നതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലും നേരിയ തോതിൽ ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നത്. 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോളിന് 52 പൈസയും ഡീസലിന് 39 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്.

ഇതിന് പുറമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിൽപ്പന നികുതിയിൽ ഒരു രൂപ ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 79 രൂപ 83 പൈസയും ഡീസലിന് 72 രൂപ 62 പൈസയുമാണ് വില. കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 80 രൂപ 8 പൈസയും ഡീസലിന് 72 രൂപ 88 പൈസയുമാണ് നിരക്ക്.