വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തൃശ്ശൂര്‍ അഭയം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെയും ശാന്തിഭവന്‍ പാലിയേറ്റീവ് ഹോസ്റ്റലിന്റെയും വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.