സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും വൃക്ഷതൈ വിതരണവും

ചെമ്മണൂര്‍ ലൈഫ് വിഷന്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ നടത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൃക്ഷതൈ വിതരണവും ഒല്ലൂര്‍ എം.എല്‍.എ കെ.രാജന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.അനില്‍ സി.പി (ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ്),ജോജി എം.ജെ (കോര്‍പ്പറേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ)എന്നിവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.