ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാള്‍

ദുബായ്:ഒമ്മാന്‍ ഒഴിച്ചുള്ള ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷികുന്നു. മാസപിറവി കാണാത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തില നാളെയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാള്‍

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.